קורסי מנהיגות למובילי דעת קהל //
מכון גשר למנהיגות מטפח ומכשיר מנהיגים ישראלים ליצירת חיבור ואחדות בין קבוצות בעם היהודי בישראל ובתפוצות.
דיאלוג עם החרדים //
מנהיגי הקהילה המבקשים לבקר פלגים יהודיים מגוונים בשיחה ותכנון משותף כלפי מטרות הנאמנות.
צה"ל //
חיזוק הזהות היהודית והציונית של החיילים וקיום דיונים על סוגיות קשות לפיתוח מנהיגות.
חדשות בגשר
יום ה’, 19 במאי, 2016 // כנס בוגרי מכון גשר למנהיגות
חדשות בגשר
גשר מגייסת מנחים
חדשות בגשר
משלחת שנייה של Community יצאה לדרום אפריקה