עוד בגשר לחברה החרדית

קבוצות הידברות

'גשר' יוזמת ומובילה את הקמתן של קבוצות הידברות פנים-קהילתיות ברשויות מקומיות בהן מתגוררת אוכלוסייה מעורבת (חילונים, דתיים וחרדים). עד כה הוקמו קבוצות הידברות במודיעין, ירושלים, בית-שמש ובית"ר עילית. קבוצות ההידברות בוחנות את האתגרים המשותפים באמצעות שיח פתוח ואמתי על הנושאים הבוערים למשתתפים, הן ברמת הקהילה והן ברמת המדינה והחברה (השוויון בנטל, לימוד תורה כערך, שילוב חרדים בתעסוקה ובאקדמיה, הדרת נשים, ציונות, הסכם הסטטוס-קוו ועוד). שני נציגים מקומיים (נציג חרדי ונציג חילוני / דתי לאומי) מנחים את מפגשי הקבוצה לאחר שעברו הכשרה קצרה ב'גשר'. 'גשר' מלווה את הנציגים הן בשלב גיוס המשתתפים והן בסיוע בבניית התכנים למפגשים, ואף מלווה בשטח את המפגשים הראשונים של כל קבוצה. בסיום המפגשים הרשמיים יכולה הקבוצה להמשיך את התהליך באופן עצמאי.