גשר אל המחר 3.0

גשר אל המחר 3.0

החרדים והחברה הישראלית בעקבות הקורונה