תוכנית "קהילות מתחברות" הינה תכנית שמחברת ויוצרת קשר חם והדדי בין רבנים וקהילות בארץ ובין דומיהם בתפוצות. התוכנית משבצת קהילה בארץ וקהילה בתפוצות ומלווה את התהליך מתחילתו בשיתוף עם הרבנים ומנהיגי הקהילה.

 

The “Kehilot Mitchabrot” -“Connecting Communities” project creates warm and mutual relationships between rabbis and their  communities in Israel to their counterparts overseas. The program matches a community in Israel with a community abroad and assists in the process of connecting the rabbis and the  communal leaders 

 

The program is a joint venture of

התוכנית פועלת בשיתוף גשר, הסוכנות היהודית , הארגון העולמי של בתיה"כ והקהילות האורתודוכסיות, איגוד רבני קהילות, עשה לך רב, וברקאי

           

דילוג לתוכן