גשר לחמ"ד

 לפרטים נוספים: צמח דוד שלוס 050-7118587 noar@gesher.co.il