סד"ח צוערים

פעילות גשר בבה"ד 1

קורס הקצינים בצה"ל הינו פסיפס מרתק של מגוון האוכלוסייה הקיימת בישראל היום על כל גווניה. הקורס מאפשר עצירה מהשירות הצבאי האינטנסיבי של כל חייל לצורך חשיבה וגיבוש זהותו כמפקד וכקצין. תהליך בניית הזהות ה"קצינית" הינו תהליך מורכב הכולל מימדים שונים ביניהם: המימד המקצועי, המימד האישי,המימד הפיקודי והמימד הערכי.
"גשר" משתלבת בעשייה בקורס על הציר הערכי, סיוע בחיזוק דמותו הערכית-חינוכית של כל אחד מהצוערים בקורס. בפועל אנו נפגשים עם הצוערים במסגרת סדרת החינוך בנושא "זהות יהודית-ישראלית- ציונית" המתקיימת בהר גילה סמוך לירושלים. במהלך הסדרה משתתפים הצוערים שני ימי סדנאות חווייתיים בהנחיית "גשר".

העושר של החוויה הסדנאית בקורס הקצינים צומח מתוך המרקם החברתי הרב-גוני הישראלי הבא לידי ביטוי כמעט בכל צוות ובכל מגמה בקורס. אותו מרקם מגוון המחייב היכרות עם הזהות של כל צוער, כל חבר בקהילה: על תרבותה, מקורותיה, עקרונותיה, המייחד והמשותף. היכרות זו חיונית לשם יצירת בסיס משותף לכל הצוערים אשר יהווה תשתית לבירור המבדיל והשונה ויאפשר ביצוע המשימה הנדרשת.היכרות זו נעשית באמצעות דיאלוג בו נבחנות הזהויות – היהודית והישראלית – התרבויות והעקרונות המאפיינים את הצוערים. דיאלוג זה יוצר לגיטימציה לבירור הזהות, לשונותה, ולבירור ולחיזוק המשותף והמאחד: מדינה יהודית-דמוקרטית.

מטרות פעילות "גשר" בסדרות החינוך:

  • הצוער ייחשף למרכיבי זהות שונים – אישיים, יהודיים, ציוניים, ישראליים.
  • הצוער יבחן את השפעת הזהות היהודית, ציונית, ישראלית על תפקידו כקצין בצה"ל, תוך פיתוח תפישת עולם פלורליסטית.
  • הצוער יחזק את זיקתו ומחויבותו כקצין בצה"ל לעם היהודי, לתפישה הציונית ולמדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית.
  • הצוער יבחן את מכלול הזהויות וביטויין בעשייה החינוכית פיקודית.