פרויקטים מיוחדים

תכנית “מדרש קולנוע” – גשר לסרט

תכנית זו מפגישה את משתתפיה עם סוגיות בוערות בחברה, תוך צפייה ודיון במיטב סרטי “קרן גשר לקולנוע רב תרבותי”. התכנית תיגע באופן רגיש ונרחב בשאלות יסוד של החברה הישראלית: זהות “צברית” מול זהות של מהגרים, המפגש בין דת, מסורת וחילוניות בזהות היהודית, תהליכי שינוי בישראליות, מרכז ופריפריה ועוד. כל מפגש יורכב מצפייה בסרט ומסדנת דיון בעקבות הסרט.
מבנה המפגשים הינו מודולארי וניתן להתאים תכנים ומספר מפגשים על פי צרכי המזמין.


הכשרת תגלית

סדנת הכשרה בסיסית להנחיה, המועברת למדריכי ומדריכות תגלית.