פעילות גשר לשוטרי מג"ב

במהלך התעסוקה המבצעית של שוטרי מג"ב, יוצאים השוטרים במג"ב לשבוע "כשירות ערכית". שבוע זה מהווה מעין עצירה מהשגרה האינטנסיבית תוך עיסוק וחיזוק בחשיבות המשימה. שוטרי מג"ב מתעסקים בשגרה מצד אחד במניעה של פעילות טרור כחלק מכובעם כחיילים, ומצד שני הם שומרים על הסדר האזרחי במדינה כחלק מכובעם כשוטרים. פעילות זו מזמנת התמודדויות מורכבות עם כל גווניה של החברה הישראלית, בין אם היא נמצאת בתוך הצוות עצמו, ובין אם היא מתבטאת במפגש עם ציבורים שונים במהלך הפעילות השוטפת.

"גשר" משתלבת בשבוע הזה ביום עיון בו עוברים השוטרים סדנה חווייתית בה הם מתמודדים עם האתגרים שמציבה בפניהם החברה הישראלית, מבפנים ומבחוץ. במהלך הסדנה מוצפים דעות קדומות על החברה הישראלית, התמודדות איתן, עבודה קבוצתית כקבוצה המשקפת את הגוונים השונים הקיימים בחברה הישראלית וגיבוש הקבוצה. המרקם המגוון בצוות מחייב היכרות עם הזהות של כל שוטר: על תרבותו, מקורותיו ועקרונותיו.

פעילות גשר לסמלי מג"ב

כחלק מקורס פיקודי אותו עוברים סמלי מג"ב, משתלבת "גשר" ביום עיון בנושא מנהיגות בחברה הישראלית. ביום עיון זה מבררים הסמלים בירור זהותי בנוגע לזהות האישית שלהם כחלק מהחברה הישראלית. בתור שוטרים שמשימתם היא הגנה על ביטחון חיי האזרחים במדינה, הם בוחנים את השפעת הזהות היהודית, הציונית והישראלית על תפקידם כמפקדים בצוות של מג"ב.

במהלך הסדנה המפקד יחזק את מחויבותו לתפקידו, ויקבל כלים לעשייה בשדה החינוכי פיקודי, תוך פיתוח תפישת עולם פלורליסטית ומכילה.

דילוג לתוכן