גשר לחברה החרדית

המציאות החברתית במדינת ישראל יוצרת הפרדה חדה בין המגזרים השונים. הן במערכת החינוך, הן באזורי המגורים והן בתעסוקה.
במקביל, הידע וההיכרות עם המגזר החרדי ה’אחר’, ה’שונה’ ו’המנותק’ ניזונים לרוב מהתקשורת, המלבה סטריאוטיפים ומקדמת היבדלות וסלידה, ולצערנו, אנו עדים למגמת זרות, ניכור וחוסר כבוד.
“גשר” חשה כי קיים צורך אמיתי לשפר ולטייב את נקודות המפגש משמעותיות בין החברה החרדית למגזר החילוני והדתי, בתעסוקה, באקדמיה ובקהילה. כל זאת, מבלי לטשטש ולפגוע בזהות הייחודית של כל מגזר, על פרטיו השונים.
המחלקה החרדית בגשר עוסקת בהנגשה תרבותית בין הקהילות, החרדית והלא חרדית, תוך מתן דגש על הנגשה תרבותית באקדמיה וגיוון בתעסוקה.
מיזמים אלו של המחלקה החרדית נעשים בשיתוף פעולה מלא של הממונה על הגיוון התעסוקתי בנציבות שירות המדינה, ופרויקט תקווה ישראלית באקדמיה בהובלת בית הנשיא.
בין השותפים נמצאות גם האוניברסיטאות והמכללות המובילות בישראל לצד מעסיקים רבים, בהם גופים ציבורים גדולים.

מוזמנים ליצור קשר לעוד פרטים

יעקב פרידלנד

רכז תחום חרדים

דילוג לתוכן